• Снимката е илюстративна

Годишна проверка на готовността за предотвратяване на пожари в горите на територията на Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/ се проведе в началото на пожароопасния сезон. 
На срещата присъстваха служители на Регионалните дирекции по горите във Велико Търново и Русе, представители на СЦДП, както и на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - София,  на регионалните противопожарни дирекции в Габрово, В. Търново, Русе, Разград и Силистра. 
СЦДП представи годишен доклад за изпълнението на мерките и мероприятията за зашита на държавните горски територии от пожари през 2017 г., както и на предвидените мероприятия за 2018. 
Шест противопожарни високопроходими автомобила предстои да бъдат закупени за ДГС - Каракуз, ДГС - Силистра, ДЛС Воден-Ири Хисар, ДГС - Разград, ДГС - Габрово и ДГС – Елена. 
Към момента в обхвата на предприятието са в готовност 4 специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горските пожари. Те се намират в ДГС „Болярка“ – В. Търново, ДГС - Горна Оряховица, ДГС Бяла и ДЛС – Сеслав.
Предвидени са средства за създаване на нови и поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради, а също за 21 нови противопожарни депа, облекла и други дейности, и инвентар за защита от пожари.
Във всички държавни горски и ловни стопанства в обхвата на СЦДП са изградени специализирани групи за гасене на горски пожари от служители, оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар и високопроходим за целта транспорт.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно