Четири зубъра ще пристигнат на 22 март в Държавно ловно стопанство Воден – Ири Хисар, териториално поделение на Северноцентралното държавно предприятие. Големите бозайници се внасят от Швейцария, за да обогатят генофонда на единственото у нас стадо зубри, отглеждано свободно на площ от 800 хектара в обхвата на стопанството.
Дарението стана възможно след като ръководството на ДЛС Воден – Ири Хисар осъществи ползотворен контакт с швейцарски възстановителен и развъден център, изграден по програма за реаклиматизация на вида. Центърът предоставя на нашето стопанство едно мъжко и три женски животни. 
Зубърът е най-едрият сухоземен бозайник в Европа. При добри условия мъжките екземпляри достигат тегло около един тон. В момента в териториите на ДЛС Воден – Ири Хисар живеят 35 индивида, като площта, която обитават е устроена специално за тях и се полагат конкретни за вида грижи. В стопанството се произвеждат специални фуражи, поддържат се биотехнически съоръжения – хранилки, сеновали, солища, калища и др. 
Единственото наше стадо зубри е в добро здравословно състояние, но дългият период на неопресняване на генофонда е довел до инбридинг, или така нареченото близкородствено кръстосване, обясни директорът на стопанството инж. Кирил Колев. По думите му този факт ще започне да оказва негативно влияние върху стадото, поради което са предприети стъпките по опресняване. 
Инж. Колев информира, че през април в стопанството ще пристигнат и други шест зубъра – два мъжки и четири женски, които ще бъдат докарани от подобен център в Полша. Целта е групите, които се внасят, да се превърнат в ядра на отделни нови стада, които да взаимодействат и да обменят генофонд помежду си. 
На 17 януари 1961 г. в ДЛС Воден – Ири Хисар за първи и единствен до момента път, са внесени четири полски зубъра. Те са поставили началото на днешното стадо, което през годините стопанството успешно е развивало.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно